Kompjuterski vođena implantologija.
Sveobuhvatno 3D rješenje za potpunu dijagnostiku, planiranje terapije i precizno postavljanje implantata

Zašto
Simplant?

Preuzmite brošuru
  • Sveobuhvatno 3D rješenje za potpunu dijagnostiku, planiranje terapije i precizno postavljanje implantata
  • Vodilica poduprta zubima, gingivom ili kosti
  • Kompatibilno s više od 100 implantoloških sustava
Simplant Astra Ankylos Geistlich Atlantis
Stoma Acuris Siladent Komet Xive Dentsply